Genel Kimya

Amerikyum Nedir?

Transuranyum ana maddeleri serisinde plutonyum’u izleyen  doksan beş atom numaralı kimyevi elemente verilen isim.

Tabiatta bulunmayan Amerikyum çekirdek enerjisi üzerindeki çalışmalar esnasında uranyumun alfa tanecikleriyle bombardımanı neticesinde 1945’te Seaborg ve yardımcıları tarafından elde edilmiştir. Bu element ve hidroksiti tartılabilecek miktarda, Cunningham tarafından tecrit edilmiştir. Kütle adeti 241 olan atom beş yüz sene kadar periyotlu bir radyo aktıflık gösterir. Kimyevi özellikleri daha önce belirtilen elementlerinkine çok benzer. Başka bir takım izotoplarda hazırlanmıştır.

Periyodik çizelgenin aktinitler dizisinde yer alan radyo aktif element. Uranyumdan ağır bir element olan amerikyumun simgesi Am atom sayısı 95 en durağan izotopunun atom ağırlığı 243’tür. Doğada bulunmaz ;ilk olarak 1944’te bilim adamları tarafından plütonyum – 239’un helyum iyonlarıyla sıkıştırılmasından amerikyum –241 izotop halinde elde edilmiştir. Bilinen izotoplarının numaraları 237’den 246’ya kadar değişir; tümü radyoaktiftir. En durağan izotopu amerikyum 243’ün yarı ömrü 370 yıldır. Kullanıla bilir miktarda 241 Am plütonyum –242’in nükleer reaktörlerde bombalanmasıyla elde edilir. 241 Am ,güçlü gama ışınımı yayması nedeniyle radyografide bazı ölçümlemelerde kullanılır.

Periyodik tablonun 3 b grubundaki aktinitler dizisinde yer alan yapay olarak elde edilen kimyasal element. Doğada varlığı saptanamayan amerikyum 1944’te Glenn T. Seaborg ,Ralph A. James, Leon o. Morgan ve Albert Ghiorso tarafından bir nükleer reaktörde plütonyum 239’dan (atom numarası 94) amerikyum- 241 izotopu halinde elde edilir. Bulunan dördüncü uranyum ötesi element (atom numarası 96 olan küriyum bundan birkaç ay önce bulunmuştu) olan amerikyum gümüş beyazlığında bir metaldir. Ve oda sıcaklığındaki kuru havada çok yavaş kararır. Kolay elde edile bildiği için en önemli izotopu amerikyum –241’dir; bu izotop plütonyumdan elde edilmiş ve saniyede akışkan yoğunluklarının ölçümünde, kalınlık ölçmede uçak yakıtı göstergelerinde ve uzaklık algılayıcı aygıtlarda kullanılmıştır; bu uygulamaların hepsine amerikyum – 241’in gamma ışımasından yararlanılır. Amerikyum bütün izotopları radyoaktifliktir. Amerikyum –241’in yarı ömrü 458 yıl iken en kararlı izotopu olan amerikyum –243’ün yarı ömrü 7.370 yıldır ve bu nedenle kimyasal ayrıştırmalar için daha elverişlidir.

Amerikyumun oksijenle tepkimesinden dioksit (AmO2) hidrojenle tepkimesinden hidrür (AmH2) oluşur. Amerikyum çok az miktarda da olsa iyon halinde elde edilebildiğini gösteren Am+2 iyonunu varlığı lantenitler dizisinde yer alan ve +2 değerli durum indirgene bilen evropiyum ile amerikyum arasındaki benzerliği ortaya koyar. Amerikyumun +3 ten +6’ya kadar dört yükseltgenme durumu vardır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu