Atom ve Periyodik Sistem

Atomu Oluşturan Temel Tanecikler

Atomun yapısında kütle ve yük bakımından farklılıklar içeren tanecikler vardır. Atom temel olarak iki bölümden oluşmaktadır.

Atomun merkezinde bulunan çekirdek ve çekirdekten çok uzakta yörüngelerde bulunan elektronlar atomu oluşturmaktadır. Bir atoma, atom adının verilmesini sağlayan tanecik protondur.

Çekirdekte bulunan proton her atomda kesinlikle vardır. Protonu olmayan bir tanecik atom değildir. Nötron taneciği de protonla birlikte çekirdek bölgesinde bulunur. Hidrojen atomunun bir izotopu hariç her atomda nötron bulunur.

Elektronlar ise atomun çekirdeğinin çevresinde belirli yörüngelerde dolaşan çok küçük kütleli taneciklerdir. Bir atomun bütün elektronları koparılarak elektron içermeyen bir iyon elde edilebilir. Sonuç olarak atomda bulunan üç temel tanecik atomun merkezinde bulunan proton ve nötronlar ile yörüngelerdeki elektronlardır. Aşağıdaki tabloda temel taneciklerin bulunduğu bölgeler gösterilmiştir.

Atomu oluşturan tanecikler ve bulundukları bölgeler
Atomu oluşturan tanecikler ve bulundukları bölgeler

Atom altı taneciklerin kütle ve yükleri çok küçük değerlerdir. Bu kütle ve yükler kullanılmakla birlikte bağıl kütle ve yük değerleri de bize kolaylık sağlar. Aşağıdaki tabloda atom altı taneciklerin kütle ve yükleri, bir sonraki tabloda ise bu taneciklerin bağıl kütle ve yükleri verilmiştir.

Atom altı taneciklerin kütle ve yükleri
Atom altı taneciklerin kütle ve yükleri

Yukarıdaki tabloda görüldüğü gibi proton ve nötronun kütleleri yaklaşık eşit, elektronların kütlesi ise proton veya nötronun kütlesinin yaklaşık 1840’ta biridir.

Atom altı taneciklerin birim kütle ve yükleri
Atom altı taneciklerin birim kütle ve yükleri

Yukarıdaki tabloda birim elektrik yükü 1,602×10–19 Coulomb kabul edilmiş ve protonun yükü +1, elektronun yükü ise –1 birim yük ile gösterilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu