Genel Kimya

Çözeltiler ve Çözelti Çeşitleri

Maddeler doğada element, bileşik ve karışım halinde bulunabilirler. Karışımlar iki şekilde oluşmaktadır. Karıştırılan maddeler birbirleri içerisinde fiziksel bir değişikliğe uğramıyorlarsa; bu tip karışımlara heterojen karışımlar denir. Karıştırılan maddeler fiziksel değişikliğe uğruyorlarsa; bu tip karışımlara homojen karışımlar denir. Homojen karışımlar çözeltilerdir.

Çözeltiler iki kısımdan oluşmaktadır. Çözeltide çok bulunan madde çözücü, az bulunan madde çözünendir.

Maddenin üç hali değişik şekillerde bir araya gelerek çözelti oluşturabilirler.

 

İçindekiler

Çözücü

Çözünen

Örnek

Katı Katı Alaşımlar  
Katı Sıvı Ag-Hg Karışımı  
Katı Gaz H2’li Pd  
Sıvı Katı Tuzlu Su  
Sıvı Sıvı Alkollü Su  
Sıvı Gaz Gazoz  
Gaz Katı Kükürtlü Hava  
Gaz Sıvı Nemli Hava  
Gaz Gaz Hava  

ÇÖZELTİ ÇEŞİTLERİ

Çözeltiler içerdikleri çözünen madde miktarına göre ikiye ayrılırlar.

a) Seyreltik Çözelti: Çözüneni az, çözücüsü çok olan çözeltidir.

b) Derişik Çözelti: Çözüneni çok, çözüneni az olan çözeltidir

Çözeltiler çözünenin çözünürlüğüne göre üçe ayrılırlar.

a) Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardaki  maddeyi çözmüş olan çözeltidir.

b) Doymamış Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardan

daha az çözünmüş madde içeren çözeltilerdir.

c) Aşırı Doymuş Çözelti: Çözebileceği maksimum miktardan daha fazla çözünmüş madde içeren çözeltilerdir.

Çözeltiler elektrik akımı iletkenliklerine göre ikiye ayrılırlar.

a) Elektrolit Çözeltiler: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletiyorsa bu tip çözeltilere elektrolit çözeltiler denir.

NaCl(k)    Na

b) Elektrolit Olmayan Çözeltiler: Sulu çözeltileri elektrik akımını iletmiyorsa bu tip çözeltilere elektrolit olmayan çözeltiler denir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu