Genel Kimya

Elektronlar ve Enerji İlişkisi

Elektronların atom çekirdeğinden uzaklığı, sahip olduğu potansiyel enerji miktarını belirler. Elektron çekirdekten uzaklaştıkça enerji seviyesi artar, böyle çekirdekten uzak bulunan elektronlara yüksek enerji seviyeli elektronlar denir.

Yer seviyesinde bulunan bir cismin potansiyel seviyeye sahip olduğu düşünülemez. Fakat bu cismin yerden yüksekliği arttıkça potansiyel enerjisi de artar. Cisim eski konuma döndüğünde kazandığı enerjiyi kaybeder. Atomlar dışarıdan enerji aldıklarında, elektronları bulundukları enerji seviyelerinden daha yüksek enerji seviyelerine çıkarlar. Bu esnada elektron enerji kazanmaktadır. Elektron eski haline döndüğünde kazandığı enerjiyi geri verir. Fotosentezin çalışma mekanizması bu kurala göre olur. Bitkilerin kloroplast içeren hücrelerinde, güneş enerjisi ile elektronlar daha yüksek enerji seviyesine enerji kazanırlar. Elektronlar bir dizi reaksiyondan geçerek enerjilerini kimyasal bağ enerjisi olarak organik moleküllere aktarırlar. Daha sonra kazandığı kaybeden elektron tekrara eski seviyesine döner.

İyonik Bağ: Farklı elektrik yüklü iyonların birbirini çekmesi ile oluşan bağa denir.

Kovalent Bağ: Elektron çiftlerinin paylaşılmasıyla oluşan bağlara denir.

Hidrojen Bağları: Hidrojen atomu elektronunu oksijen veya azot gibi atomlarla paylaştığında iyonik bağlardan daha zayıf kovalent bağlara benzeyen bağlar oluşur. Isıya dayanıksız, örnek: su  Hidrojen bağları DNA, RNA  yapısına katılır. Ayrıca proteinlerin kendine özgü şekillerinin oluşmasında etkilidir.

Su ve özellikleri:

Canlı vücudunun ¾ ‘ü sudur. Hücrede bulunan su kemik, mine gibi birkaç yapı dışında su, genellikle hücrenin molekül bakımından en bol bulunan yapısıdır. Su canlılarda serbest veya bağlı olarak bulunur.

Serbest su: Hücredeki iyonların bazı moleküllerin eriticisi olup, enzimatik reaksiyonların meydana geldiği ortamı oluşturur.

Bağlı su: Proteinlerin +, – yüklü gruplarına bağlı olarak bulunur.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu