Kimyasal Türler Arası Etkileşimler

İyonik Bağlı Bileşiklerin Sistematik Adlandırılması

Bileşikler iyonik veya moleküler yapıda bulunabilirler. Yapısında en az bir tane metal katyonu veya amonyum iyonu (NH4+) bulunduran bileşikler iyonik yapılıdır.

NaBr, CaO, K2 S, (NH4 ) 2 S gibi bileşikler iyonik bileşikler sınıfındadır. İyonik bileşiklerdeki pozitif yüklü iyon metal katyonu veya (NH4 + ) katyonudur. Bu katyonlar, tek veya çok atomlu anyonlar ile elektrostatik çekim kuvveti sayesinde iyonik bileşiği oluştururlar.

İyonik bileşiklerin adlandırılmaları aşağıdaki kurallara göre yapılır:

a) İki cins element içeren iyonik bileşiklerde öncelikle katyonun sonra da anyonun adı söylenir. İyonik bileşiklerdeki anyonlar ve adları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Tek atomlu anyonlar ve adları

Bu bölümde NaCI (Sodyum klorür), AIH3 (Alüminyum hidrür), K2 O (Potasyum oksit) gibi bileşiklerin adlandırılması örnek olarak verilebilir.

b) İyonik bileşiklerin yapısındaki tek atomlu katyonların adları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Önemli katyonlar ve adları

Bu bölümde BeCI2 (Berilyum klorür), BaO (Baryum oksit), ZnS (Çinko sülfür) gibi bileşiklerin adlandırılması örnek olarak verilebilir.

c) İyonik bileşiklerin yapısında çok atomlu iyonlar da bulunabilir. Bu iyonlardan bazılarının yük ve adları aşağıdaki tabloda verilmiştir.

Bazı çok atomlu anyon ve katyonların yük ve adları

Bu bölümde NH4 NO3 (Amonyum nitrat), NaOH (Sodyum hidroksit), K2 CO3 (Potasyum karbonat) gibi bileşiklerin adlandırılması örnek olarak verilebilir.

ç) Birden fazla yük alabilen metal katyonlarında metalin adından sonra yükü parantez içinde romen rakamı ile yazılır ve Türkçe okunur.

İyonik bileşiklerde adlandırılma örnekleri

Örneğin tabloda demir elementi demir(III) (Fe3+) ve demir(II) (Fe2+) şeklinde iki farklı yükte bulunur. Bu bölümde Fe2 O3 (Demir (III) oksit), SnO2 (Kalay (IV) oksit), CuS (Bakır (II) sülfür) gibi bileşiklerin adlandırılması örnek olarak verilebilir. Bazı iyonik bileşiklerin sistematik adlandırılma kurallarına göre belirlenen adları yukarıdaki tabloda verilmiştir.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu