Kimya Bilimi

Kimya Laboratuvar Malzemeleri Nelerdir?

Kimya biliminin uğraşı alanı maddedir. Kimya, maddenin yapısını, bir maddenin diğer bir maddeden nasıl oluştuğunu deneylerle açıklayan bir bilim dalıdır. Bu alanda ortaöğretim öğrencilerinin kullandığı temel kimya laboratuvarı olduğu gibi yükseköğretimde ve özel araştırmalarda kullanılan organik kimya laboratuvarı, analitik kimya laboratuvarı gibi çalışma alanları da vardır.

Kimya laboratuvarlarında kullanılan malzemelerin çoğu cam malzemeden yapılmıştır. Bu temel malzemeleri tanımak ve nerede kullanılacağını bilmek kimya eğitimi için çok önemlidir. Biz çok sayıda malzeme içinden sadece beherglas, erlenmayer, dereceli silindir (mezür), pipet, cam balon, balon joje, büret ve ayırma hunisi gibi temel malzemeleri öğreneceğiz.

Genelde cam malzeme ile çalışılan bir kimya laboratuvarı
Genelde cam malzeme ile çalışılan bir kimya laboratuvarı

Kimya Laboratuvar Malzemeleri

Beherglas

Kimya laboratuvarında kullanılan bardağa benzer cam eşyadır. Çözelti hazırlama, maddelerin karıştırılması, aktarılması, ısıtma ve kristallendirme gibi birçok işlemde kullanılan silindirik biçimli cam malzemedir.

Beherglas
Beherglas

Yüksek sıcaklığa dayanıklı temper camdan üretilmiştir. Ağız kısmında sıvının kolay akması için oluklu bir kısım vardır. 100 mL, 250 mL, 500 mL gibi farklı hacimlerde üretilmiştir.

Erlenmayer

Dibi düz, koni biçimli cam malzemedir. Özellikle analitik kimya laboratuvarlarında titrasyon işlemlerinde kullanılır. Çözelti hazırlamaktan çözelti saklamaya kadar birçok yerde de kullanılabilir.

Erlenmayer
Erlenmayer

Dereceli Silindir (Mezür)

Saf sıvıların ve çözeltilerin hacmini ölçmek için kullanılan, üzerinde mL cinsinden bölmeler olan cam malzemedir. Genel olarak 50 – 1000 mL arası sıvıların hacimlerini ölçmek için kullanılır.

Dereceli silindir (Mezür)
Dereceli silindir (Mezür)

Biyokimya laboratuvarlarında çok kullanılır. Ancak sıvıların yaklaşık hacimlerinin ölçümlerinde ve aktarılmasında kullanıldığından çok hassas ölçü kapları değildir.

Pipet

Çok hassas ve az miktardaki sıvı hacimlerinin ölçümünde, sıvı maddeleri istenilen ölçüde bir kaptan diğer kaba aktarmada kullanılan cam malzemedir. Dereceli ve tam ölçülü pipetler olarak ikiye ayrılır.

Pipet
Pipet

Dereceli pipetlerden 1 mL, 5 mL ve 10 mL’lik olanlar laboratuvarda en çok kullanılanlardır. Tam ölçülü pipetlerin hangi hacim için olduğu ve ayarlandığı sıcaklık üzerinde yazılıdır.

Cam Balon

İçinde bazı kimyasal reaksiyonların gerçekleştirildiği, çözeltileri ısıtmada, soğutucuya bağlanarak çeşitli deney düzeneklerinin hazırlanmasında kullanılan cam malzemedir. Çıkış borulu cam balon özellikle damıtma işlemlerinde kullanılır.

Cam balon
Cam balon

Balon joje

Belirli derişimdeki çözeltilerin hazırlanmasında kullanılan cam malzemedir. 25 mL, 50 mL, 100 mL, 250 mL, 500 mL ve 1000 mL hacimli balon jojeler vardır. Titrasyon işleminde ayar çözeltisi hazırlamak ve saklamak için kullanılır. Boyun kısmında ölçü çizgisi net olarak belirtilmiştir ve kapakları bulunur.

Büret

Titrasyon işlemlerinde ve belli hacimde sıvı alınmasında kullanılan altı musluklu, derecelendirilmiş boru şeklindeki cam malzemedir. Özel bir tutma stili vardır. Analitik kimya laboratuvarındaki titrasyon işleminin vazgeçilmez malzemesidir.

Büret
Büret

Ayırma Hunisi

Sıvı – sıvı heterojen karışımların kontrollü bir şekilde ayrılmasını sağlayan cam malzemedir. Örneğin zeytinyağı-su karışımının ayrılmasında kullanılır. Birbirine homojen karışmayan sıvıların ayrılmasında ve ekstraksiyon işlemlerinde kullanılır.

Ayırma hunisi
Ayırma hunisi

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu