Genel Kimya

Alaşımlar ve Alaşımların Özellikleri Nelerdir?

İki veya birkaç maddenin muhtelif oranlarda beraberce eritilerek meydana getirilen karışıma alaşım denir. Alaşımda cıva bulunursa malgama adını alır. Cıva…

Devamını Oku »

Tampon Çözeltiler Nelerdir?

Asitlik ve bazlık değişmelerine karşı direnen, yani az miktarda kuvvetli asit veya kuvvetli baz ilavesiyle pH si yaklaşık olarak sabit…

Devamını Oku »

Madde Nedir, Maddenin Özellikleri Nelerdir?

Madde her şeydir. Uzayda kütlesi ve hacmi olan her şey maddedir. Dokunabildiğiniz her şey maddeden yapılmıştır. Kimya hakkında öğrenebileceğiniz her…

Devamını Oku »

Sodyum Metali ve Önemli Bileşiklerinin Özellikleri

Sodyum bileşikleri yüzyıllardan beri insanlar tarafından kullanılmıştır ve sodyum, belki de, bilinen maddelerin en eskisidir. Eski metinlerde söze dilen sodyum…

Devamını Oku »

Radyoaktivite, Radyoaktiflik Nedir?

Radyoaktif denilen bazı cisimlerin kendiliklerinden bir parçalanma sonucu fotoğraf plaklarına etki eden, gazları iyonlaştırıp elektriğe karşı iletken kılan ve daha…

Devamını Oku »

Limon Kolonyasının Yapılışı, Limon Kolonyası Nasıl Yapılır?

Araç ve Gereçler Mililitrelik cam beher, etilalkol, su, limon suyu veya limon esansı, cam fanus, kolonya için kap. Yapılışı: 50…

Devamını Oku »

Kimyasal Hesaplamalar, Kimyasal Formüller

Kimyasal hesaplama yapabilmek için; 1. Tepkime denklemi doğru olarak yazılarak eşitlenmelidir. Bir tepkime bize şu bilgileri verir. N2(g) + 3H2(g)…

Devamını Oku »

Periyodik Dizge Nedir? Periyodik Cetvel Nasıl Ortaya Çıkmıştır?

19. yüzyıl başlarında kimyasal çözümleme yöntemlerinde hızlı gelişmeler elementlerin ve bileşiklerin fiziksel ve kimyasal özelliklerine ilişkin çok geniş bir bilgi…

Devamını Oku »

Atomun Fiziksel Yapısı Nasıldır?

Atomun yapısı hakkında ilk denel bilgi ERNEST RUTHERFORD tarafından, 1911 de, alfa partiküllerinin katı cisimlerden geçişleri sırasında uğradıkları sapmaların keşif…

Devamını Oku »

Yeni Atom Teorisi Nedir, Ne Demektir?

Eskilerin atomistik kavrayışıyla bugünkü arasında büyük fark vardır. Eskisi tamamiyle felsefîydi ve hiçbir deneye dayanmıyordu. Halbuki bir teorinin deneye ve…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu