Kanunlar ve Kimyasal Hesaplamalar

Kimyanın Temel Kanunları ve Kimyasal Hesaplamalar

Kimyasal Tepkimelerde Hesaplamalar, Kimyasal Tepkime Hesaplamaları Nasıl Yapılır?

Denkleştirilmiş bir denklem; tepkimenin nasıl gerçekleştiğini, ne kadar sürede tamamlandığını göstermez. Ancak tepkime denkleminin yorumlanması, tepkimeye girenlerle tepkime sonucu oluşan…

Devamını Oku »

Kimyasal Tepkime Türleri Nelerdir?

Kimyasal tepkimeler gerçekleşirken bazı maddeler arasında bağlar kopar, bazı maddeler arasında ise yeni bağlar oluşur. Kimyasal tepkimeler çok çeşitlidir. Bu…

Devamını Oku »

Çözünme – çökelme tepkimesi nedir? Çözünme – çökelme tepkimeleri

Katı, sıvı ya da gaz hâlindeki bir maddenin başka bir madde içinde gözle görülemeyecek kadar küçük parçacıklar hâlinde dağılmasına çözünme…

Devamını Oku »

Asit – baz tepkimesi nedir? Asit – baz tepkimeleri

Asitler ve bazlar kimyada önemli bileşik sınıflarındandır. Günlük hayatta kullandığımız maddelerin birçoğunun yapısında asitler ve bazlar bulunur. Canlıların yaşamsal faaliyetlerini…

Devamını Oku »

Sentez (oluşum) tepkimesi nedir? Sentez (oluşum) tepkimeleri

İki ya da daha çok element veya küçük molekülün birleşerek daha büyük ve karmaşık yapılı bileşik oluşturduğu tepkimelerdir. Bu tür…

Devamını Oku »

Yanma tepkimesi nedir? Yanma tepkimeleri

Bir maddenin oksijen (O2) ile verdiği tepkimeye yanma tepkimesi denir. Yanma tepkimelerinde tepkimeye giren maddenin içerdiği elementlerin oksitleri (oksijen ile…

Devamını Oku »

Kimyasal Tepkime Denklemlerinin Denkleştirilmesi Nasıl Yapılır?

Bir tepkimeye giren maddelerin kütleleri toplamı, tepkimeden sonra oluşan maddelerin kütleleri toplamına eşittir. Bunun sonucu olarak tepkime denkleminin her iki…

Devamını Oku »

Kimyasal Tepkimeler ve Denklemler

Maddelerin kimlik özelliklerinin değiştiği olaylar kimyasal değişimlerdir. Kimyasal değişimler, kimyasal tepkimeler sonucu gerçekleşir. Kimyasal tepkimeleri gösterdiğimiz eşitliklere kimyasal denklem adı…

Devamını Oku »

İzotoplar ve Ortalama Mol Kütlesi Nedir, Nasıl Hesaplanır?

Atom ve moleküllerin kütleleri kütle spektrometresi ile bulunabilmektedir. Kütle spektrometresi Francis William Aston (Frensis Vilyım Estın) tarafından 1920 yılında bulunmuştur.…

Devamını Oku »

Element ve Bileşiklerde Mol Kütlesi Nasıl Hesaplanır?

Atom, iyon ve moleküller gözle görülemeyecek tanecikler olduğundan madde içinde bu taneciklerden çok sayıda bir arada bulunmaktadır. Belirli sayılardaki çokluğu…

Devamını Oku »
Başa dön tuşu