Genel Kimya

Nitrit Nedir, Nerelerde Kullanılır?

Nitrit tuzları endüstride korozyonu engelleyici olarak kullanılır. Suda nitritin bulunması organik kirlilikle etkilenen aktif biyolojik proseslerin işaretidir. (Mc Neely 1979). Sodyum ve potasyum nitrit koruyucu olarak et ürünlerine ilave edilebilir.

Nitritler endüstri ve lağım suları ile deşarj edilir. Yüksek nitrit konsantrasyonu genellikle  endüstriyler döküntünün belirtisidir. Patlayıcı madde imalatı ve madencilikte kullanılması önemli nitrit kaynakları olabilir. (Pommen 1983). Nitritler hayvanların işkembesinde (Rumen ????) ve yeni hayat edilmiş saman veya ıslak yemlerde oluşabilir, çünkü organik azotların ara oksidasyon ürünüdür. (Mc Neely et al 1979).

Sulu ortama atmosferle serpmtrden kaynaklanan nitrit katlısı çok düşüktür (Health and Welfare Canada 1980). Mikrobiyol etki ile hemen nitrata dönüşen ammler ve nitratlar, çevrede hem doğal hem de insan yapımı kaynaklar olarak bulunur. (U.S.EPA 1977). Oksrtleyici koşullarda nitrit nitrata dönüştüğünden, atmosferdeki nitrit konsantrasyonu muhtemelen son derece düşük olacaktır. (Health and Welfare Canada 1980).

Nitrit iyonu nitrat iyonuna kıyasen daha az kararlıdır. Çünkü nitritler hızla nitratlara yükseltgenir ve çok nadir olarak yüzey sularında yüksek konsantrasyonlarda bulunur. (Healt and Welfare Canada 1980). Nitrit konsantrasyonları nadir olarak 1.0 mg/l (NO2-N) değerini aşar (Mc Neely et al 1979). Genellikle nitrit konsantrasyonları 1 mg/l mertebesindedir. (Mc Nelly et al 1979). Yeraltı sularında nitrit bulunabilir. (NAQUADAT 1985). Mevcut datalar yağmur ve karadaki nitrit seviyelerinin nitrat konsantrasyonun %1-5’i kadar olduğunu göstermektedir. (Fassett 1973).

Nitrit iyonu (NO2) bağıl olarak kararlı olmayan azot (+3) içerir. Nitrit tuzları suda çözünür fakat nitrat tuzları kadar yaygın değildir. Nitrit birçok (geçiş) metali ile de kuvvetli kompleksler oluşturur. Bununla birlikte doğal sulardaki nitrit konsantrasyonu çok düşük olduğundan, bu kompleksler çevre açısından önemli değildir. (NAS 1978).

Nitrit amonyağın tamamlanmamış nitrifikasyonu ile ve nitratın denrtrrfrkasyonu ile biyokimyasal olarak üretilir. Yalnızca oksijen miktarının kısıtlı olduğu koşullarda mevcuttur. (Bezonik 1972, Wetzel 1975). Hayvanlarda “in vivo” olarak nitritten nitrozaminler oluşabilir. (NAS 1978).

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu